Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2014

Νοέ 23

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

ΤΕΛΙΚΗ-ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ-ΑΦΙΣΑ-ΝΟΕ-2014-1

Το Δημοτικό Σχολείο Αμμουλιανής συμμετέχει κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο Θεματικό Δίκτυο : «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»