Τηλετάξη

Τη σχολική χρονιά 2013-2014, οι μαθητές των τάξεων Ε’ και Στ’ διδάχθηκαν Αγγλικά και Γαλλικά και όλοι οι μαθητές του σχολείου το μάθημα της Μουσικής, με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «ΤηλεΤάξη» της Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας. 

1006130